Έκκληση για δράση σχετικά με την παρακολούθηση των δεσμεύσεων της Συνόδου Κορυφής για το Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης

2
Έκκληση για δράση σχετικά με την παρακολούθηση των δεσμεύσεων της Συνόδου Κορυφής για το Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι χώρες εκπλήρωσαν σταδιακά μια υπόσχεση που έδωσαν το 2015 εθνικά σημεία αναφοράς SDG 4. Αυτά τα δεσμεύουν να επιτύχουν συγκεκριμένους ρυθμούς προόδου έως το 2025 και το 2030 έναντι επτά δεικτών SDG 4.

Αυτοί οι εθνικοί στόχοι έχουν φέρει ανανεωμένη ενέργεια στην Ατζέντα 2030 στην εκπαίδευση. Συνέβαλαν στην προβολή του αναμενόμενου επιπέδου φιλοδοξίας από τώρα έως το 2030. Βοήθησαν να τερματιστεί η υπόθεση ότι μια χώρα που δεν έχει επιτύχει όλους τους στόχους δεν έχει κάνει επαρκή προσπάθεια. Και είναι τώρα προτείνεται από τη Διευθύνουσα Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου του SDG 4 ως βάση για τον μηχανισμό παρακολούθησης των δεσμεύσεων της Συνόδου Κορυφής για την Εκπαίδευση του Μετασχηματισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ως μέρος της Κοινής μας Ατζέντας, κάλεσε την έκτακτη Διάσκεψη Κορυφής για την Μετασχηματιστική Εκπαίδευση να επικεντρώσει τις προσπάθειες εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο για να οδηγήσει την πρόοδο προς τον ΣΒΑ 4. Υποκινήθηκε από τις συνέπειες της πανδημίας στα εκπαιδευτικά συστήματα και το χτύπημα τους επίπτωση στις προσπάθειες αντιμετώπισης των σημερινών μεγάλων αναπτυξιακών προκλήσεων. Από τις διαβουλεύσεις και από πολλές δεσμεύσεις για δράση προκύπτουν επτά παγκόσμιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν την Ημέρα των Ηγετών στις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτές έχουν ως στόχο να συλλάβουν το πνεύμα μετασχηματισμού που πρέπει να εισαχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα.

Αλλά το ερώτημα στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων είναι πώς αυτές οι φιλοδοξίες και διακηρύξεις θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και πώς οι χώρες και οι αναπτυξιακοί εταίροι θα λογοδοτήσουν για τα επιτεύγματά τους. Η εστίαση σε συγκεκριμένους στόχους, που εκφράζονται μέσω σαφώς καθορισμένων δεικτών, έχει συχνά επιταχύνει τις προσπάθειες σε πολλά πλαίσια.

Οι επτά δείκτες αναφοράς καλύπτουν ήδη ορισμένες παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, το βασική παιδεία και αριθμητική Η παγκόσμια πρωτοβουλία μπορεί να παρακολουθείται από την ολοκλήρωση και το ελάχιστο επίπεδο δεικτών επάρκειας, όπως φαίνεται επίσης στα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν χθες από το UIS και την Έκθεση GEM. Πρόοδος μέσω του εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Η παγκόσμια πρωτοβουλία μπορεί να αποτυπωθεί από το ποσοστό εξωσχολικής ηλικίας, όταν αναλύεται για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους πληθυσμούς. Φιλοδοξίες για την ισότητα των φύλων Η παγκόσμια πρωτοβουλία αντικατοπτρίζεται στο χάσμα των φύλων στην ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και αν η έννοια της ισότητας των φύλων εντός και μέσω της εκπαίδευσης είναι ευρύτερη και, κατά συνέπεια, απαιτεί μια ευρύτερη δέσμη δεικτών που πρέπει να αποτυπωθεί πλήρως. Και το χρηματοδότηση της εκπαίδευσης Η παγκόσμια πρωτοβουλία καλύπτεται επαρκώς από τους δύο δείκτες αναφοράς που ισχύουν ήδη από το Πλαίσιο Δράσης για την Εκπαίδευση 2030.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου του SDG 4 Κάλεσμα για δράση σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της Διάσκεψης Κορυφής υποδηλώνει ότι υπάρχει περιθώριο προσθήκης μερικών ακόμη δεικτών στη λίστα δεικτών αναφοράς SDG 4 για την παρακολούθηση της προόδου προς άλλες παγκόσμιες πρωτοβουλίες που εκφράζουν μετασχηματιστικές δεσμεύσεις. Οι κατάλληλοι δείκτες μπορεί να είναι ευκολότερο ή πιο δύσκολο να εντοπιστούν – και η υποστήριξη του Ομάδα Τεχνικής Συνεργασίας σχετικά με τους δείκτες SDG 4 θα ήταν ζωτικής σημασίας από αυτή την άποψη.

Ένας δείκτης, είτε επικεντρωμένος στα σχολεία είτε στους μαθητές, θα χρειαζόταν για παράδειγμα για το πράσινη εκπαίδευση εταιρική σχέση, με τις τέσσερις διαστάσεις της στα σχολεία, τα προγράμματα σπουδών, τους δασκάλους και τους ενήλικες με στόχο να προετοιμάσει κάθε εκπαιδευόμενο για την κλιματική αλλαγή.

Θα χρειαζόταν επίσης ένας δείκτης για το κοινό ψηφιακή μάθηση πρωτοβουλία, με τις τρεις διαστάσεις της που σχετίζονται με το περιεχόμενο, τη χωρητικότητα και τη συνδεσιμότητα. Για παράδειγμα, το ποσοστό των σχολείων που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο είναι ένας παγκόσμιος δείκτης SDG, τον οποίο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ενσωμάτωση περισσότερων πηγών πληροφοριών. Μόλις προσδιοριστούν οι δείκτες, θα ζητηθεί από τις χώρες να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους.

Σημείωση: Ενδείξεις σε τολμηρός είναι τα 7 δείκτες αναφοράς. Οι δείκτες σε άλλα χρώματα είναι σύμβολα κράτησης θέσης για δυνητικός δείκτες, που συνδέονται με παγκόσμιες πρωτοβουλίες.

Τα λόγια δεν αρκούν για να μεταμορφώσουν την εκπαίδευση. Αυτή η πρόταση βασίζεται σε μια δοκιμασμένη διαδικασία: τα σημεία αναφοράς, τα οποία καθοδηγούνται από τη χώρα και υποστηρίζονται παγκοσμίως, με πάνω από το 90% των χωρών να συμμετέχουν ήδη. Μεταφράζει τις υποσχέσεις που δόθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής σχετικά με την ιεράρχηση σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που μπορούν να παρακολουθούνται σε ετήσια βάση, και τις οποίες η UIS και η έκθεση GEM, που μοιράζονται την εντολή για την παρακολούθηση του SDG 4, δεσμεύονται να κάνουν για να υποστηρίξουν τον SDG 4 High -Επίπεδο Διοικούσα Επιτροπή και ο ρόλος της.

Διαβάστε το Πρόσκληση σε δράση για τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποστηρίξτε τον μέσω μας πόρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια παράπλευρη εκδήλωση θα παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα δημοσίευση ενημέρωση για τα εθνικά σημεία αναφοράς του SDG 4 και θα συζητηθεί η Πρόσκληση για Δράση στη συνέχεια της Διάσκεψης Κορυφής.

Φιλοξενείται από την Ιορδανία και υποστηρίζεται από τρεις διεθνείς οργανισμούς, τη Γραμματεία της Σύμβασης Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, που συμμετέχουν σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με πράσινα, συνδεδεμένα και υγιή σχολεία.

Λάβετε μέρος στην εκδήλωση στις Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 10.00-11.30 EST

Schreibe einen Kommentar